Επιχώσεις

Σύγχρονα μηχανήματα, Έργα υψηλών απαιτήσεων.

epichoseis

Στην Ektoras Ergon, στα Λεχαινά Ηλείας, πραγματοποιούμε επιτυχώς επιχώσεις, με προϊόντα εκσκαφών και αδρανών υλικών από λατομεία.

Διαμορφώνουμε άμεσα το χώρο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και σεβόμενοι τη μορφολογία του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην εταιρεία μας επίσης αναλαμβάνουμε διαστρώσεις γηπέδων – οικοπέδων και γεωγραφικών καλλιεργειών με εξειδικευμένο μηχάνημα – μαχαίρι συνοδευόμενο με lazer, με το οποίο δίνει κλείσει διαστρώσεις για την απορροή υδάτων .

Με το σύγχρονο εξοπλισμό μας, σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε μπορούμε να εκτελέσουμε, με αμεσότητα και άψογο επαγγελματισμό, επιχώσεις και εκσκαφές υψηλών απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών μας, αναλαμβάνουμε:

  • Εκσκαφές για τη θεμελίωση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά.
  • Εκσκαφές για την κατασκευή υπόγειων χώρων.
  • Εκσκαφές για αποχετεύσεις.
  • Ισοπεδώσεις επιφανειών/δημιουργία χώρων Parking.

Ο ισοπεδωτήρας χρησιμοποιείται για την ισοπέδωση γεωργικών εκτάσεων που προορίζονται ι για καλλιέργειες καλαμποκιού, βαμβακιού, τεύτλων, μηδικής, κ.α. Επίσης χρησιμοποιείται και για ισοπεδώσεις γηπέδων, δρόμων και σε άλλες κατασκευές.

Η ισοπέδωση γίνεται μέσω συστήματος Laser. Από την καμπίνα του ελκυστήρα ο χειριστής ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες και το σύστημα Laser μέσω πομπού στέλνει τις οδηγίες στον δέκτη που είναι τοποθετημένος στο χωράφι.

isopedosi
isopedosi laser

Το σύστημα Laser αναλαμβάνει τον έλεγχο των λειτουργιών του ελκυστήρα και εκτελεί αυτόματα τις εντολές που έδωσε ο χειριστής. Το μόνο που απαιτείται από τον χειριστή είναι να κάνει κάποιες μικροεπεμβάσεις σε σημεία όπου υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία του χώματος.

Η χρήση του ισοπεδωτήρα αυξάνει την απόδοση των χωραφιών πάνω από 20% καθώς στο ισοπεδωμένο χωράφι το νερό, οι σπόροι και το λίπασμα κατανέμονται ομοιόμορφα και μπορεί να καλλιεργηθεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Στην εταιρεία χωματουργικών εργασιών Ektoras Ergon, στα Λεχαινά Ηλείας,
πραγματοποιούμε επιχώσεις και εκσκαφές υψηλών απαιτήσεων

Επικοινωνία