Οδοποιία – Ασφαλτικά – Διαστρώσεις

Παράδοση ποιοτικών τεχνικών έργων!

asfaltostrosi

Η Ektoras Ergon αναλαμβάνει έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις παντός τύπου σε διάφορους χώρους όπως δρόμους, πλατείες, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, χώρους στάθμευσης/parking κ.λπ., ανεξαρτήτως μορφολογίας εδάφους.

Αναλαμβάνουμε ιδιωτικά και επαγγελματικά μικρά και μεγάλα έργα οδοποιίας, ενώ συνεργαζόμαστε με Δήμους και Περιφέρειες για τη διεκπεραίωση έργων (δημοπρασιών κ.ά.).

Αναλαμβάνουμε έργα οδοποιίας, ασφαλτικά και διαστρώσεις, σε Εθνικό/Επαρχιακό και Αστικό Οδικό δίκτυο (απρόβλεπτες συνθήκες, στενότητα οδοστρώματος, δύσκολη διαχείριση κυκλοφορίας, εκτέλεση εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες).

Διανοίξεις Δρόμων

Με πολυετή πείρα στις διανοίξεις δρόμων και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, αναλαμβάνουμε έργα για την αρχική διάνοιξη καθώς και τη διαπλάτυνση οποιασδήποτε έκτασης.

Οδοστρώσεις

Αναλαμβάνουμε επιτυχώς οδοστρώσεις και έργα οδοποιίας παντός τύπου και εδάφους, με αδρανή υλικά.

Ισοπεδώσεις

Πραγματοποιούμε ένα μεγάλο φάσμα ισοπεδώσεων σε δρόμους/πλατείες κ.α. με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στην Ektoras Ergon αναλαμβάνουμε δημόσια και ιδιωτικά έργα
στον τομέα των ασφαλτοστρώσεων και λοιπών έργων οδοποιίας.

Επικοινωνία