Υδραυλικά

Προηγμένα έργα υψηλής αποτελεσματικότητας!

ydraylika

Πέρα από το αντικείμενο των χωματουργικών εργασιών, ως τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ειδικευόμαστε και σε υδραυλικά έργα.

Ο τομέας των υδραυλικών έργων είναι εξειδικευμένος με μεγάλες απαιτήσεις, κυρίως λόγω των περιβαλλοντικών διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται.

Στην Ektoras Ergon, στα Λεχαινά Ηλείας, είμαστε εξοπλισμένοι με υδραυλικές σφύρες, εξυπηρετώντας άμεσα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Κατασκευάζουμε οποιοδήποτε έργο χρειαστεί ακόμη και σε περιορισμένους χώρους, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Με πολυετή πείρα, άρτια τεχνογνωσία και προηγμένο εξοπλισμό, η εταιρεία Ektoras Ergon εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα σε κάθε υδραυλικό έργο που αναλαμβάνει.

Υπηρεσίες στον τομέα των υδραυλικών:

 • Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Αυτόματο Πότισμα
 • Έργα Υποδομής σε Δήμους και Κοινότητες (Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
 • Φράγματα Χωμάτινα
 • Υδροηλεκτρικά έργα
 • Λιμνοδεξαμενές
 • Δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης πόλεων
 • Εγκατάσταση δικτύων άρδευσης
 • Αντλιοστάσια νερού και λυμάτων
 • Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων
 • Υδραυλικές σήραγγες, διώρυγες και σίφωνες
 • Υποβρύχιοι αγωγοί καθαρού νερού και λυμάτων
ydravlika

Εξειδικευμένα υδραυλικά έργα υψηλών απαιτήσεων,
από την εταιρεία Ektoras Ergon, στα Λεχαινά Ηλείας

Επικοινωνία