Ειδικές Εκσκαφές

Εργασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη!

caterpillar cat 312

Ο εταιρικός στόλος της Ektoras Ergon περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευρεία γκάμα μηχανημάτων για ειδικές εκσκαφές σε μικρούς ή με περιορισμένη πρόσβαση χώρους, ώστε να προσαρμοζόμαστε αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Ενεργειακά

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή ενεργειακών έργων σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τόσο τις χωματουργικές εργασίες, όσο και την πλήρη κατασκευή ενεργειακών έργων, με γνώμονα τις απαιτήσεις σας και σεβόμενοι, πάντα, το περιβάλλον.

Αρδευτικά

Η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε αρδευτικό έργο χρειαστεί, βάσει περιβαλλοντολογικών και ενεργειακών μελετών.

Υδρευτικά

Αναλαμβάνουμε υδρευτικά έργα δικτύων (εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύου). Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αποπερατώσει οποιοδήποτε έργο χρειαστεί, εντός και εκτός αστικών περιοχών.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία χωματουργικών εργασιών Ektoras Ergon,
για ειδικές εκσκαφές σε μικρούς χώρους!

Επικοινωνία