ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

EKTORAS ERGON

Εμπειρία, Τεχνογνωσία, Επαγγελματισμός

ekskafeas Caterpillar CAT 312

Η εταιρεία Ektoras Ergon, που εδρεύει στα Λεχαινά Ηλείας, δραστηριοποιείται στις χωματουργικές εργασίες παντός τύπου,  με γνώμονα την παροχή αποτελεσματικών λύσεων σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει, όσο απαιτητικά κι αν είναι.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, το 2006, θέσαμε ως προτεραιότητα την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, προσφέροντας ποιότητα εργασίας, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές.

Με κύριο αντικείμενο εργασιών τα χωματουργικά έργα και την παραγωγή-επεξεργασία αδρανών υλικών, και αποτελώντας πλέον μια τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία, η Ektoras Ergon έχει συνδέσει το όνομά της με πολλά και σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηλείας.

Υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη, ΕΚΤΩΡΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ και διαθέτοντας άρτια εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εγγυόμαστε για την παροχή ποιοτικών λύσεων σε όλες τις εργολαβίες μας.

Στην Ektoras Ergon αναλαμβάνουμε όλες τις χωματουργικές εργασίες που αφορούν σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Αναλυτικότερα, εκτελούμε εργασίες πασσαλόμπηξης, κατασκευάζουμε περιφράξεις, δημιουργούμε τα θεμέλια των βάσεων (με πασσαλόμπηξη ή εξειδικευμένο γεωτρύπανο), μεταφέρουμε/μοντάρουμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ και στήνουμε τα τζάμια επί των βάσεων στήριξης. Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει έργα ισχύος 500 MW, σε συνεργασία με εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΚΤΩΡ FM, ΒΙΟΣΑΡ, PROCOM, SOLAR CELLS, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κ.ά.).

Σε συνεργασία, επίσης, με τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εμπόρους αγροτικών προϊόντων, στα Λεχαινά Ηλείας και την ευρύτερη περιοχή, αναλαμβάνουμε την ετήσια συντήρηση και τον καθαρισμό των χωραφιών τους. Στην Ektoras Ergon διεκπεραιώνουμε χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως και αναλαμβάνουμε, γενικότερα, ένα ευρύτατο φάσμα εργασιών, όπως: διάνοιξη τάφρων/χανδάκων, διαστρώσεις γεωργικών εκτάσεων με laser για την απορροή υδάτων, κατασκευές περιφράξεων και γεφυριών, χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων, επιχώσεις, διάνοιξη θεμελίων, καθαρισμούς συσκευαστηρίων.

Πέρα από το αντικείμενο των χωματουργικών εργασιών, ως τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ειδικευόμαστε σε οικοδομικές εργασίες, έργα οδοποιίας, ασφαλτικά και υδραυλικά έργα.

Έχετε οποιαδήποτε απορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ektoras Ergon;
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Επικοινωνία
eksafeas epi tw ergw
2000

Δύο χρόνια μετά από την έναρξη της λειτουργίας μας, δημιουργήσαμε εργοστάσιο και γραφεία 100 τ.μ. Προχωρήσαμε στην αγορά καινούργιων εξοπλισμών, αποκτώντας μεγαλύτερη γκάμα μηχανημάτων και φορτηγών.

2011

Αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Κατασκευή και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων, σε ΗΛΕΙΑ & ΑΧΑΪΑ.

Σήμερα

Η εταιρεία μας διαθέτει στόλο 50 μηχανημάτων βαρέος τύπου για χωματουργικές εργασίες (3 έως 30 τόνων). Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων μας, με μόνιμο μηχανικό στο χώρο του εργοταξίου μας. Επίσης, στα γραφεία της Ektoras Ergon, έκτασης πλέον 160 τ.μ., υπάρχει πλήρης λογιστική υποστήριξη.

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε γενικές εκσκαφές παντός τύπου, με αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας…

Στην Ektoras Ergon διαθέτουμε ειδικά μηχανήματα για ειδικές εκσκαφές σε μικρούς χώρους…

Αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις κτιρίων, αποθηκών, ξενοδοχείων μονάδων κ.ά., καθώς και εκβραχισμούς…

Στην Ektoras Ergon, στα Λεχαινά Ηλείας, πραγματοποιούμε επιτυχώς επιχώσεις και εκσκαφές υψηλών απαιτήσεων

Αναλαμβάνουμε ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις δρόμων και άλλα έργα οδοποιίας, δημόσια και ιδιωτικά…

Εργασίες πασσαλόμπηξης & όλες οι χωματουργικές εργασίες που αφορούν στα φωτοβολταϊκά πάρκα…

Περιφράξεις οικοπέδων, σπιτιών, γηπέδων, φωτοβολταϊκών πάρκων και τοποθέτηση πασσάλων από την Ektoras Ergon

Ως τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ειδικευόμαστε και σε υδραυλικά έργα…

Οι Συνεργάτες μας

gerek fruits
aktor
biosar
geofruit hellas
malliaris sa
procom energy
spyropoulos

Οι Συνεργασίες μας