Εκβραχισμοί Κατεδαφίσεις

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία - Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας!

ekvraxismoi katedafiseis

Κατεδαφίσεις κτιρίων

Η Ektoras Ergon διαθέτει άριστη τεχνογνωσία στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για μία κατεδάφιση, με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας. Η εταιρεία μας, με το σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων που διαθέτει και το καταρτισμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την ολοκλήρωση κάθε είδους κατεδαφίσεων, όπως: κατεδαφίσεις κτιρίων, αποθηκών, ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά. Αναλαμβάνουμε επίσης ειδικές κατεδαφίσεις, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία, την οποία και διαθέτουμε.

Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως κατεδαφίσεις, όπως:

  • αποξήλωση και μεταφορά εγκαταστάσεων
  • ανακαινίσεις και καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • κατεδαφίσεις κτισμάτων παντός τύπου & υψηλού κινδύνου
  • αδιατάρακτες κοπές μπετόν

Πραγματοποιούμε τις εργασίες των κατεδαφίσεων με κομπρεσέρ, υδραυλικά σφυριά και υδραυλικά ψαλίδια διαφόρων τόνων, ενώ φροντίζουμε για την αυστηρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Εκβραχισμοί

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως εκβραχισμούς, έχοντας στον εταιρικό μας στόλο εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως υδραυλικές σφύρες κ.ά. Επίσης αναλαμβάνουμε εκβραχισμό οικοπέδων και εκτάσεων, σε περιπτώσεις που οι βράχοι εμποδίζουν την πραγματοποίηση και την εξέλιξη των έργων και, πάντα, με τον απαιτούμενο σεβασμό στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Κατεδαφίσεις κτιρίων και πάσης φύσεως εκβραχισμοί,
με εξειδικευμένα μηχανήματα, από την εταιρεία Ektoras Ergon.

Επικοινωνία