Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Εργασίες πασσαλόμπηξης & στήριξης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού.

fotovoltaika

Πασσαλόμπηξη και Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση ειδικής κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων –Πασσαλόμπηξη.

Η Ektoras Ergon αναλαμβάνει ως υπεργολάβος και σε συνεργασία με εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων όλες τις απαιτούμενες εργασίες, με σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό για τη διάτρηση των πασσάλων.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα μηχανήματα και πλήρη εξοπλισμό, που μπορούν να ανταποκριθούν σε όλους τους τύπους μορφολογίας εδάφους, επιτυγχάνοντας τη σωστή εκτέλεση κάθε έργου. Επιπροσθέτως, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας διασφαλίζει το αναμενόμενο αποτέλεσμα για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Η Ektoras Ergon έχει ολοκληρώσει έργα ισχύος 500 MW, σε συνεργασία με εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΚΤΩΡ FM, ΒΙΟΣΑΡ, PROCOM, SOLAR CELLS, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κ.ά.).

Αναλαμβάνουμε:

  • Πασσαλόμπηξη ορθοστατών οποιουδήποτε ύψους και διατομής με χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων
  • Τοποθέτηση βάσεων ανωδομής σε μονοπάσσαλα ή διπάσσαλα συστήματα
  • Μεταφορά και διανομή των υλικών στο χώρο σας
  • Τοποθέτηση με ακρίβεια
  • Χάραξη – Ράμματα
  • Διανομή Υλικών
  • Εγκατάσταση Βάσεων
  • Τοποθέτηση τεγίδων
pasalompiksi

Στην εταιρεία Ektoras Ergon αναλαμβάνουμε
όλες τις χωματουργικές εργασίες που αφορούν στα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Επικοινωνία